CLIA

 • ຊຸດກວດຫາ Cryptococcal Capsular Polysaccharide (CLIA)

  ຊຸດກວດຫາ Cryptococcal Capsular Polysaccharide (CLIA)

  ການຈັບຄູ່ການທົດສອບປະລິມານ cryptococcus ຮຸກຮານກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ Cryptococcus spp.
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ ເຊລັ່ມ, ນ້ຳສະໝອງ (CSF)
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ FCrAg012-CLIA
 • ຊຸດກວດຫາພູມຕ້ານທານ Candida IgG (CLIA)

  ຊຸດກວດຫາພູມຕ້ານທານ Candida IgG (CLIA)

  ການທົດສອບປະລິມານຂອງພູມຕ້ານທານ Candida IgG ກົງກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ Candida spp.
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ ເຊລັມ
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ FCIgG012-CLIA
 • ຊຸດກວດຫາພູມຕ້ານທານ Candida IgM (CLIA)

  ຊຸດກວດຫາພູມຕ້ານທານ Candida IgM (CLIA)

  ການທົດສອບປະລິມານຂອງພູມຕ້ານທານ Candida IgM ກົງກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ Candida spp.
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ ເຊລັມ
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ FCIgM012-CLIA
 • ຊຸດກວດຈັບ Candida Mannan (CLIA)

  ຊຸດກວດຈັບ Candida Mannan (CLIA)

  ການຈັບຄູ່ການທົດສອບປະລິມານ Candidiasis ຮຸກຮານກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ Candida spp.
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ Serum, ນ້ໍາ BAL
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ FCMN012-CLIA
 • ຊຸດກວດຫາພູມຕ້ານທານ Aspergillus IgG (CLIA)

  ຊຸດກວດຫາພູມຕ້ານທານ Aspergillus IgG (CLIA)

  ການທົດສອບປະລິມານຂອງພູມຕ້ານທານ Aspergillus IgG ທີ່ກົງກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ Aspergillus spp.
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ ເຊລັມ
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ FAIgG012-CLIA
 • ຊຸດກວດຫາ Aspergillus Galactomannan (CLIA)

  ຊຸດກວດຫາ Aspergillus Galactomannan (CLIA)

  ການທົດສອບ Aspergillus GM (ປະລິມານ) ການຈັບຄູ່ກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ Aspergillus spp.
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ Serum, ນ້ໍາ BAL
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ FAGM012-CLIA
 • ຊຸດກວດຫາເຊື້ອແບັກທີເຣຍ Endotoxin (CLIA)

  ຊຸດກວດຫາເຊື້ອແບັກທີເຣຍ Endotoxin (CLIA)

  ການທົດສອບປະລິມານເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແກມລົບທີ່ກົງກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Gram-ລົບ
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ ເຊລັມ
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ BE012-CLIA
 • ຊຸດກວດຫາເຊື້ອເຫັດ (1-3)-β-D-Glucan (CLIA)

  ຊຸດກວດຫາເຊື້ອເຫັດ (1-3)-β-D-Glucan (CLIA)

  ການທົດສອບການກວດຫາເຊື້ອເຫັດທີ່ຮຸກຮານທີ່ກົງກັນກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ ເຊື້ອເຫັດຮຸກຮານ
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ Serum, ນ້ໍາ BAL
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ BG012-CLIA
 • ຊຸດກວດຫາພູມຕ້ານທານ Aspergillus IgM (CLIA)

  ຊຸດກວດຫາພູມຕ້ານທານ Aspergillus IgM (CLIA)

  ການທົດສອບປະລິມານຂອງພູມຕ້ານທານ Aspergillus IgM ທີ່ກົງກັບ FACIS

  ກວດຫາວັດຖຸ Aspergillus spp.
  ວິທີການ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Chemiluminescence
  ປະເພດຕົວຢ່າງ ເຊລັມ
  ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 12 ການທົດສອບ / ຊຸດ
  ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ FAIgM012-CLIA